ขอให้ Crosh อยู่กับคุณ

ลืมตีนกระต่ายนำโชคนั่นไปซะ ลองใช้ก้างปลาแทน โดย Margarita Gokun Silver2 พฤศจิกายน 2558 | 350 คำ อ่านอย่างรวดเร็ว “เห็นอะไรไหม” Henry Carter ถูกถามในปี 1923 ขณะที่เขามองเข้าไปในหลุมฝังศพของกษัตริย์ตุตันคาเมน “ใช่” เขาตอบ “สิ่งมหัศจรรย์” คอลัมน์นี้สำรวจสิ่งมหัศจรรย์อื่นๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีที่น่าสนใจซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมชายฝั่ง “… คุณทุกคนควรจะมีโบลลันครอส—ถนนในชนบทกำลังทำให้เข้าใจผิด”...